Maritieme beveiliging
logo
Training & Advies

C O N F O R M A R ®

Onze dienstverlening

Ondersteuning Beveiligingsbeheer

Typische problemen: Bedrijven missen vaak het aantal inzetbare beveiligingsspecialisten dat grotere bedrijven zich kunnen veroorloven. Het implementeren van een beveiligings- of bedrijfscontinuïteitsplan kan een echte uitdaging zijn, waardoor tijd en middelen afgewend worden van uw kernactiviteiten.

Onze aanpak: Audit van uw organisatie, in kaart brengen van alle processen en kwetsbaarheden; identificatie van uw interne en externe risico's.
Ondersteuning bij het uitwerken van uw beveiligingsbeleid en -procedures.
Assistentie bij het implementeren van een beveiligingscultuur in uw hele organisatie.
Ondersteuning bij de voorbereiding op noodsituaties en het opstellen van noodplannen.
Assistentie met beveiligingsbewustmaking door het opstellen van regelmatige berichten voor alle belanghebbenden.
Uitwerken van KPI's voor uw interne of gecontracteerde beveiligingsdiensten.

Resultaat: Uw beveiligingsafdeling is sterker, bewust van de risico's voor uw bedrijf en efficiënter.

Risicoanalyse

Typische problemen: Het concept van fysieke beveiliging verandert snel door de technologische evolutie. Beveiligingsmaatregelen die in het verleden zijn genomen om voorzieningen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en sabotage, zijn niet meer effectief. IoT en drones hebben nu bijvoorbeeld een grote invloed op het concept van fysieke beveiliging.

Onze aanpak: Echte en bijna incidenten binnen uw bedrijf vormen de basis van onze analyse. We combineren dat met onze kennis en ervaring met uw branche en met de beschikbare criminaliteitsstatistieken.

Onze risicoanalysemethode begeleidt u in dit proces. We analyseren de risico's met hun geschatte gevolgschade, de naleving van uw interne beleid & best practices in de branche en we stellen een gedetailleerd risicoprofiel van uw bedrijf op.

Resultaat: We leveren u een risicoprofiel met de kwetsbaarheden in uw bedrijf en aanbevelingen om deze risico's te verminderen.

Beveiligings- en nalevingsaudits

Typische problemen: U hebt uw activiteiten of de inrichting van uw site gewijzigd; uw beveiligingsplannen zijn verouderd of dekken onvoldoende uw bedreigingen; recente incidenten hebben tekortkomingen in uw beveiligingsplan aangetoond en u moet snel actie ondernemen.

Onze aanpak: We onderzoeken uw bedrijf op basis van onze eigen audittool en -methodologie en kijken naar:

• Een prioritering van de risico's die beschermende maatregelen vereisen;
Naleving van uw beleid en internationale best practices; voor havens en havenfaciliteiten controleren we ook of de bescherming in uw bedrijf voldoet aan de internationale voorschriften zoals ISPS (International Ships and Port Security) Code en de relevante EU-wetgeving.
• De efficiëntie van de verschillende fysieke, elektronische en menselijke risico-beperkende maatregelen die zijn getroffen.
Ons uitgebreid rapport bevat pragmatische aanbevelingen voor verbeteringen.

Resultaat: Onze audit biedt u een nuttig en actueel referentiepunt van uw beveiligingsconfiguratie met aanbevelingen om uw certificeringen te behouden en uw beveiligingsplannen te verbeteren.

Project Management

Typische problemen: er is behoefte aan een verbetering van de (beveiligings-)organisatie, maar het bedrijf mist tijdelijk de nodige mensen of vaardigheden om het project te sturen.

Onze aanpak: Leiding geven of ondersteunen bij de verschillende stappen van uw (beveiligings-)projecten: van initiatie, planning, uitvoering tot monitoring en controle.

Resultaat: De tijdige uitvoering van professioneel beheerde logistieke of beveiligingsprojecten.

ISPS-diensten

De ISPS-code vereist dat veiligheidsbeoordelingen (PFSA) worden uitgevoerd voor havenfaciliteiten die zeeschepen ontvangen en dat veiligheidsplannen (PFSP) worden ontwikkeld. Omdat havenfaciliteiten zeer divers en soms zeer complex zijn, zullen we samen met u de meest gepaste adviesdiensten ontwikkelen geschikt voor uw organisatie.
We kunnen u voorzien van een analyse van de hiaten (gap-analysis) met details over de vereisten die nodig zijn om te voldoen aan de ISPS-code en de internationale regelgeving. Onze analyse zal de huidige beveiligingsconfiguratie beoordelen en de trainingsbehoeften van uw personeel met beveiligingstaken identificeren (PFSO, havenbeveiligers).
We kunnen, waar nodig, ondersteuning bieden met de veiligheidsbeoordelingen en het opstellen van veiligheidsplannen zodat deze door de nationale overheden goedgekeurd kunnen worden.
Onze internationale expertise helpt u om aan de ISPS-code te voldoen op de meest praktische en kosteneffectieve manier.

Onze ISPS-diensten omvatten:
• Advies m.b.t. maritieme beveiliging - overbrengen van de IMO-beveiligingseisen;
• Dreigingsevaluaties van havenfaciliteiten;
• Externe veiligheidsbeoordelingen en validatie van beveiligingsmaatregelen;
• Begeleiding bij het ontwerpen en de implementatie van passende beveiligingsmaatregelen;
• Ontwerp en beheren van de periodieke oefeningen;
• Training van PFSO's en havenpersoneel met veiligheidstaken volgens de internationaal erkende IMO-normen.

Tenderondersteuning

Typische problemen: U wenst een nieuwe aanpak: eerdere aanbestedingen worden om de paar jaar gerepliceerd en zijn niet langer afgestemd op uw huidige behoeften; of de geselecteerde aanbieders met de hoogste scores lijken niet aan uw verwachtingen te voldoen.

Onze aanpak: We stellen duidelijk de reikwijdte van de aanbesteding vast, helpen bij de identificatie en selectie van leveranciers;
We ontwikkelen eenduidige technische en functionele specificaties op basis van uw huidige en toekomstige behoeften.
We stellen transparante en objectieve evaluatiecriteria voor uw tender op en, indien gewenst, assisteren wij bij de evaluaties.

Resultaat: Al uw operationele behoeften en serviceverwachtingen worden nauwkeurig en duidelijk uiteengezet in één handig technisch en functioneel tenderdocument om een objectieve evaluatie van de offertes te garanderen.

Beleid & Procedures

Typische problemen: Veiligheids- en beveiligingsprocedures worden op een inconsistente manier toegepast vanwege onvolledige en verouderde procedures, die onvoldoende in de praktijk zijn getest.

Onze aanpak: Op basis van uw beleid en de geïdentificeerde risico's optimaliseren we bestaande of stellen we nieuwe procedures op, inclusief nood- en standaard veiligheidsmaatregelen, inclusief de nodige richtlijnen voor al het personeel ter plaatse.
We kunnen ook regels ontwikkelen voor bezoekers en aannemers zodat iedereen perfect begrijpt wat verwacht wordt en waarom.

Resultaat: Ontwikkeling van begrijpelijke en complete beveiligingsprocedures voor uw beveiligingspersoneel, al uw andere medewerkers, uw bezoekers en aannemers.

Beveiligingsopleidingen

Doel: Train het personeel met beveiligingstaken in uw organisatie. Breng risicobewustzijn aan bij al uw medewerkers.

Onze aanpak: Bepaling van de trainingsnoden voor alle personen met beveiligingstaken in uw organisatie.
Opstellen van een matrix met de vereiste training per rol en verantwoordelijkheid.
Training van uw beveiligingspersoneel volgens uw behoeften en aanleren van de beste technieken (bewaking, controlekamer, zoekopdrachten ... ).
Ontwikkeling, samen met U, van beveiligingsbewustzijnsprogramma's voor al uw werknemers, aannemers en bezoekers.

Resultaat Iedereen in uw bedrijf is zich bewust van de risico's en draagt bij aan de bescherming van uw bedrijf.

Specifiek voor havenfaciliteiten onder ISPS-code:
• Training voor Port Facility Security Officers (ISPS §18.1) en voor alle personen met beveiligingstaken (ISPS §18.2), op basis van IMO Modelcursussen 3.21 en 3.24 (2018).
• Zorg voor opfriscursussen over de nieuwe risico's en tegenmaatregelen.
• Begeleiden en helpen met periodieke oefeningen, table-top of op volledige schaal volgens ISPS code §18.3 & 4.

Het personeel van een havenfaciliteit is getraind in overeenstemming met de internationale havenveiligheidseisen.